CONCORD SONATE - KRITIK IN "RUCH MUZYCZNY"

Daniel Brylewski ist eifrig, perfekt, spirituell (...) er muss die Phantasie eines Kindes haben, da wir uns seiner Interpretation wie verzaubert unterwerfen...

Tomasz Cyz in: Ruch Muzyczny, Nr. 7/2018

 

Daniel Brylewski is passionate, perfect, spiritual (...) he must have a child’s imagination, because we yield to his interpretation as enchanted.

Tomasz Cyz in: Ruch Muzyczny, No. 7/2018

 

Daniel Brylewski jest żarliwy, perfekcyjny, uduchowiony (...) musi mieć dziecięcą wyobraźnię, bo poddajemy się jego interpretacji jak oczarowani. Ives chciał by ta muzyka wzrastała bez końca. W takim wykonaniu na pewno wzrasta.

Tomasz Cyz w: Ruch Muzyczny, Nr. 7/2018